כל הפוסטים בחופשת הקיץ

חופשת הקיץ | דבר העורכת נורית אילון הירש
דבר העורכת

חופשת הקיץ | דבר העורכת נורית אילון הירש

חופשת הקיץ | דבר העורכת נורית אילון הירש אחת התובנות אותן הכי אהבתי בתהליך התשובה, הייתה ההבנה שדעתי אינה נחוצה