כל הפוסטים בעבודת הנפש

“שיויתי” – סדנה להשקטה פנימית עם רוני אילון הירש
אירועים ופרסומים

“שיויתי” – סדנה להשקטה פנימית עם רוני אילון הירש

“שיויתי” דיבורי אמת, התבודדות, נשימות ונגיעה בעומק הנשמה  ימי חמישי בשעה 20:30 (אחרי החגים) (מומלץ להגיע לכל הסדנה אבל אין