כל הפוסטים בקיץ

דבר העורכת | נורית אילון הירש | י”ז בתמוז
אירועים ופרסומים

דבר העורכת | נורית אילון הירש | י”ז בתמוז

מכל חודשי השנה, חודש תמוז ואב מעוררים בי תחושת הסתייגות מסוימת…. חום, זיעה, מצור, חטא, חורבן…ההתרחשויות הקשורות לחודשים אלו לא

חופשת הקיץ | דבר העורכת נורית אילון הירש
דבר העורכת

חופשת הקיץ | דבר העורכת נורית אילון הירש

חופשת הקיץ | דבר העורכת נורית אילון הירש אחת התובנות אותן הכי אהבתי בתהליך התשובה, הייתה ההבנה שדעתי אינה נחוצה