כל הפוסטים בעולם האמת

סרטו שלום רפפורט מנהל ב’ידיעות אחרונות’ חזר לעולם הזה לאחר דיון בבית הדין של מעלה.
מובלטים

סרטו שלום רפפורט מנהל ב’ידיעות אחרונות’ חזר לעולם הזה לאחר דיון בבית הדין של מעלה.

  סרטו של שלום רפפורט ולאחר מכן דיון עימו ועם רעייתו על חזרתו מעולם האמת.   היה בעולם האמת וחזר