כל הפוסטים בתורת רבי נחמן מברסלב

“צמצום החלל הפנוי” השפעת הנשמה על הגוף-רויטל צדוק
מודעות עצמית

“צמצום החלל הפנוי” השפעת הנשמה על הגוף-רויטל צדוק

בס”ד “צמצום החלל הפנוי” השפעת הנשמה על הגוף. לפי תורתו של רבי נחמן מברסלב. כדי לשרוד בעולם הזה יש צורך